SUPPORT

kd1 kd2
HOTLINE
04 37561501

Liên kết website

  Online: 1

  Visited: 345439149

Giới thiệu về công ty

Mạng lưới Mua hàng xanh Việt Nam (VNGPN) do Trung tâm Năng suất Việt Nam điều phối nhằm hỗ trợ nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp, giúp đỡ các doanh nghiệp tiếp cận với các yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong việc làm thế nào để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng cũng như quảng bá sản phẩm thân thiện với môi trường, thúc...

Xem thêm »